Keep this title: Toggle

Send to BibSonomy Send to BibSonomy
Add to list of interest Add to list of interest
Save Save
Print Print

Other formats Toggle

Literature list Toggle

Add this title to a new literature list:

TaggingToggle
Enter new tags

Discover other titles using: Toggle

Similar persons Toggle

Similar subject headings Toggle

Misc Toggle

These titles were already interesting to you: Toggle

Hoytema, Theo van ; Andersen, Hans Christian
¬Het leelijke jonge eendje naar het sprookje, van Gogh 1893

Schatzbehalter
id38
Person
Mashup mit Wikipedia   Info-Bild
Hoytema, Theo van [Ill.]
Person
Mashup mit Wikipedia   Info-Bild
Andersen, Hans Christian [Texter]
Original title¬Den grimme ælling <niederländ.>
Title¬Het leelijke jonge eendje naar het sprookje
Author/corp. body statementvan H. C. Andersen. Geteekend en gelithographeerd door T. van Hoytema
Place of publicationAmsterdam
Publishervan Gogh
Year of publication1893
Languagedän.
Classification
 Info-Bild
19. Jahrhundert
Classification
 Info-Bild
Bilderbücher
URLHet Geheugen van Nederland: Prentenboeken van 1810 tot 1950
bibkey15adb1f2889341ead0f5283412a3a9fde

 

LibraryQR-CodeLocationLocation mark
Schatzbehalter Koninklijke Bibliotheek, Den Haag-